Kvalitní učitel je kompetentní


doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.,
děkanka Pedagogické fakulty UK Praha
"Dobrý učitel dnes – kromě toho, že musí být odborně zdatný a didakticky vybavený - musí být dětem vzorem osobnosti, která na sobě neustále pracuje, vzdělává se a neustále se cíleně rozvíjí."

PhDr. Ondřej Hausenblas, pedagog PedF UK Praha, lídr “Kritické myšlení, o.s.”
"Těžiště kompetence učitele dnes již není ve znalostech, ale ve schopnostech umět si poradit s každým jednotlivým žákem - vytvořit podmínky a pomáhat s učením."

Tomáš Feřtek, novinář, který se dlouhodobě zaměřuje na vzdělávání, EDUin, o. p. s.
"Dobrý učitel vede rovnoprávný dialog jak s rodiči, tak i s dítětem samotným o jeho vzdělávacích potřebách a pokroku v učení."