Jak učí učitel v dobré škole? 
Individualizace výuky jako základní východisko vzdělávání

Učitel dnes již nemůže dávkovat všem žákům či studentům stejné kvantum poznatků a očekávat, že se každý přizpůsobí - někteří počkají, jiní se doučí doma. Individualizace způsobů a forem výuky znamená z hlediska učitele poctivé přijetí faktu, že děti se učí rozdílnými způsoby, osvojují si dovednosti různou rychlostí a v různé kvalitě, mají odlišné vzdělávací potřeby, zájmy, hodnoty, zkušenosti. Pokud tuto skutečnost učitel přijme, musí revidovat svoji roli ve třídě a používat jiné metody výuky než v tradiční škole. Musí se vydat cestou individualizace výuky.