Buďte škole partnerem!

  • 10 nejatraktivnějších zaměstnání 2010 v roce 2004 ještě neexistovalo?
  • Ministerstvo práce odhaduje, že v roce 2020 každý průměrně změní pracovní pozici 12× do 38 let věku?
  • každý čtvrtý zaměstnanec změní v následujících pěti letech zaměstnavatele?
  • Kompletní týdenní vydání kteréhokoli ze světových deníků obsahuje větší objem informací, než kolik potkal průměrný člověk ještě před 250 lety za celý svůj život?
  • objem jedinečných technických dat se celosvětově zdvojnásobí během dvou let?
  • letos bylo vygenerováno více informací než za předešlých 5000 let?

Každý rodič si přeje, aby jeho dítě prošlo životem bezpečně a úspěšně. Současné společenské trendy však svědčí spíše o tom, že se naše děti budou muset vyrovnávat se stále se měnícími podmínkami a požadavky světa kolem nás. Rodiče by proto měli hledat školu, která dítě vybaví kompetencemi umožňujícími mu prožít plnohodnotný a šťastný život.


Je vaším plným právem požadovat od školy informace o tom, jak učí, co učí a kdo učí vaše děti. Je vaším právem rozhodnout se, jaké škole vaše dítě svěříte. Přistupujte ke škole jako k partnerovi, který se účastní výchovy a vzdělávání vašeho dítěte a který má stejný cíl: rozvinout osobnost vašeho dítěte a vybavit ho poznatky, dovednostmi a kompetencemi, které bude v životě potřebovat.


Pokud se o školu chcete více zajímat z pozice rodiče, máte nepřeberné množství možností, směrů, kterými se můžete vydat. Zorientovat se můžete na podstránce "inspirativní odkazy".

Jako pravidelný zdroj informací můžete využít časopis
Moderní vyučování, který je nově on-line k dispozici všem rodičům, pokud vaše škola odebírá byť jen jediný výtisk.

Odkazujeme vás na iniciativu “Rodiče vítáni”, hnutí, které si klade za svůj hlavní cíl pomoci škole a rodičům navázat partnerský dialog.