Rodič‎ > ‎

Inspirativní odkazy PRO RODIČE

Na této stránce nabízíme sadu odkazů na stránky či dokumenty, které vám mohou pomoci lépe uchopit kvality dnešních škol.

Tipy na další zdroje můžete zasílat i vy prostřednictvím formuláře 


Inovace ve vzdělávání 


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČRŠkoly jako centra učení dospělých


Moderní vyučování - časopis pro školu i rodiče


Metodický portál MŠMT - RVP.cz 


Vzdělávání učitelů - DVPP.info


Novinky ze světa vzdělávání


Rodiče vítáni - přehled vstřícných škol

Další odkazy


Výběr školy

Školní zralost dítěte si můžete ověřit v některé z pedagogicko-psychologických poraden (mapa poraden na webu MŠMT ČR zde) nebo
můžete využít online poradny na portálu JdemeDoŠkoly.cz.

Školy ve vašem okolí můžete nacházet na webových stránkách vaší obce, případně na rejstříku škol a školních zařízení (MŠMT ČR; vyberte především v polích Druh školy/zařízení a Kraje/okresy).

Kvalitu školy můžete poznat podle mnoha označení, dokumentů, referencí apod., každou školu je však nejlépe poznat osobně. Jak na to radí Tomáš Feřtek na našem videu >zde, nicméně vaše dítě je unikát a stejně tak budou unikátní i vaše nároky či očekávání vůči škole.

Svou náklonnost vůči určitému přístupu k dětem nebo hodnotám můžete využít při pohledu na celoškolní program (níže) a tématické programy (níže).

Ne webových stránkách školy byste se určitě měli seznámit i s její Školním vzdělávacím programem, školním řádem a dokumenty, které se věnují strategiím prevence patologických jevů, způsobu a formám hodnocení apod. Můžete nahlédnout i do výroční zprávy školy, kterou má škola povinnost vypracovávat.

Můžete využít dní otevřených dveří a seznámit se i s konkrétním učitelem či učitelkou. Nebojte se zeptat na to, jak se učitelé sami vzdělávají. Můžete se pak podívat na celoškolní (níže) a tematické (ještě níže) programy, abyste měli představu o přístupu, hodnotách a metodách, kterým učitel věnuje svou energii a pozornost.

Zda je škola vstřícná k rodičům můžete mimo jiné zjistit i podle značky Rodiče vítáni. I kdyby škola neměla certifikát, mohou vám posloužit kritéria této značky jako seznam bodů, kterých si můžete u školy všímat.

Veřejně dostupné jsou i inspekční zprávy k jednotlivým školám na webu České školní inspekce (vyhledávací pole vpravo nahoře).

Povinná školní docházka nemusí nutně probíhat v rámci základní školy, díky par. 41 školského zákona můžete děti učit sami v režimu tzv. domácího vzdělávání (více na webu Asociace domácího vzdělávání) nebo v rámci tzv. Sdružených škol.

Informace o školství

Základní školství je jednou z mnoha domén Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Věnuje se mu zejména tato sekce webu MŠMT.

Na webu MŠMT je možné dohledat legislativu, kterou se školy musí řídit, metodická doporučení a další.

Samostané stránky MŠMT nabízejí Statististické výkazy Statistickou ročenku školství.

Česká republika se dobrovolně účastní programu OECD, díky kterému máme k dispozici každoroční dokument Zpráva OECD o hodnocení vzdělávání v ČR na webu MŠMT ČR a rovněž rozsáhlejší anglickou verzi Zprávy a doporučení OECD. 

O školství informují i další zdroje. Agregátorem informací o veškerém dění je portál Česká škola, mediální a informační servis i prostor pro setkávání odborníků se zájemci poskytuje portál Eduin.cz, názory profesionálů reprezentuje Stálá konference asociací ve vzdělávání na SKAV.cz. Poučené veřejnosti dobře poslouží na portál Učitelské listy. Vynikajícím zdrojem inspirací a informací je časopis Moderní vyučování, který má vstřícný model předplatného v digitální verzi pro celou školu včetně rodičů. 

Legislativa školství

Nejvýznamnější zákonnou normou je Školský zákon a související vyhlášky, které se týkají desítek aspektů života školy.

Rámcový vzdělávací program – RVP pro základní vzdělávání, spravuje Národní ústav pro vzdělávání.

Práva a povinnosti učitelů definuje Zákon o pedagogických pracovnících a také zmíněné vyhlášky MŠMT.

Zainteresovaná veřejnost očekává i vznik Národního programu vzdělávání či dopracování Standardu kvality profese učitele.  


Celoškolní programy

Každá škola se díky dvoustupňovému kurikulu (MŠMT stanovilo Rámcový vzdělávácí program a školy vypracovávají na míru sobě psaný Školní vzdělávací program) může lišit od ostatních.

Některé školy se hlásí k principům nebo pedagogickým směrům, které jsou označovány jako alternativní. V mnohém však tyto pedagogické směry lépe naplňují státem definované vzdělávací potřeby než tradiční škola. Jejich základní přehled můžete získat na stránkách Alternativní školy, některé směry se prezentují na samostatných webových stránkách. Pro naše filmy jsme zvolili ZŠ Na Beránku, kde používají pedagogiku Montessori, a ZŠ Angel, která využívá vzdělávací program Začítspolu (Step by Step ČR, o.s.).

Školy se někdy hlásí k tzv. sociální značkám, jako například Rodiče vítáni nebo Komunitní školy. Soustředěná pozornost na jakékoliv téma naznačuje, že škola je otevřená světu a chce zvyšovat svou kvalitu.  Zvyšování kvality a úspěšné změny v samotné škole podporuje např. program Školy v pohybu.

Přehlednou mapu aktivních škol nabízí portál Rodiče vítáni.

Tematické programy

Některé školy se věnují řešení specifických problému nebo využívání příležitostí pro rozvoj dětí nebo školy. Z desítek takových programů vybíráme například 

Další můžete najít přes Odkazy na metodickém portálu RVP.cz či zadáním do vyhledávače.

Provoz školy

Otázkám bezpečnosti ve škole se kromě vnitřních norem dané školy věnuje např. portál BOZPinfo.cz v sekcích  Bezpečnost dětí , Školství  a BOZP ve školství.

Zdravotnickým aspektům se v sekci Škola a zdraví věnuje Státní zdravotní ústav.

O problematice školních jídelen se můžete dočíst na portálu Jídelny.cz nebo na stránkách Společnosti pro výživu. 

Individuální potřeby dítěte

Jako první vždy využívejte podporu, kterou nabízí vaše škola (třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog). Dále můžete využívat školských poradenských, případně jiných specializovaných zařízení (mapa poraden na webu MŠMT ČR zde).

V případě speciálních vzdělávacích potřeb může ředitel povolit individuální vzdělávací plán. Zde je vždy nutná spolupráce se školským poradenským zařízením (vysvětlení naleznete na stránce Národního ústavu pro vzdělávání).

Některé neziskové organizace poskytují dětem další podporu v podobě doučování (např. program Pojďte do školy) a různých forem integrace (např. Olomoucké P-centrum). O těchto organizacích v místě vaší školy budou vědět na městském úřadu.

Pokud máte pocit, že vaše dítě nedostává vzdělávací a výchovnou podporu takovou, na jakou má právo, můžete se obrátit na Českou školní inspekci, která řeší každý podnět individuálně. Inspekce nemá výkonnou pravomoc, ale může vám pomoci se v problému zorientovat a nabídnout řešení. Součástí její práce je i zjištění a nezávislý popis stavu věcí ve škole.

Další informace pro rodiče

MŠMT nabízí odpovědi na nejčastější dotazy. Samostatnou sekci webu pro rodiče má i Česká školní inspekce.

Pomoc s rozhodováním „kam na další skolu“ nabízí portál Infoabsolvent.  a průvodcem aktuálními školními tématy je časopis Rodina a škola. Prostor pro kultivovanou diskusi najdete na diskusním fóru Rodiče vítáni.