Jaký vztah mají rodiče s dobrou školou?
Partnerství rodičů a škol jako základní princip vzdělávání

Rozhodnutí, do jaké školy bude moje dítě chodit, je jedna z nejdůležitějších životních voleb rodičů. Škola je místem, kde dítě získává nejen poznatky o tom, jak svět kolem nás funguje, ale také důležité sociální zkušenosti spolupráce, komunikace s druhými lidmi, zážitky mezilidských vztahů. Volbou školy rodiče ovlivňují život dítěte na mnoho let. Právě proto se dnes již běžně rodiče zajímají o kvalitu škol, metody výuky, klima školy a další důležité otázky, které volbu školy pro dítě významně ovlivňují.


V dobré škole jsou rodiče partnerem v úsilí, jak překonávat překážky v učení i osobnostním zrání dítěte. Společně s učiteli řeší, jak nastavit podmínky k učení a jaká pravidla budou respektována jak doma, tak ve škole. Následující film - a vlastně celý web “Dobrá škola” - vám má ukázat, podle čeho se pozná dobrá škola, a tím vaše rozhodování při výběru školy usnadnit.