O projektu


Projekt Dobrá škola je zaměřen na podporu komunikace a partnerského vztahu mezi školou, rodiči a dítětem. Smyslem projektu je přiblížit změny, které se v posledních letech v českém školství odehrávají v souvislosti s kurikulární reformou a zavedením Rámcových vzdělávacích programů.

Dnešní škola prochází komplexní proměnou, která se dotýká obsahu, cílů i metod vzdělávání, ze kterých vyrůstají kvalitativně odlišné vztahy mezi jednotlivými účastníky školního vzdělávání - učiteli, žáky a studenty a ve stále větší míře také rodiči. 

Projekt Dobrá škola chce prostřednictvím tří krátkých filmů a tří expertních kometnářů přiblížit, především rodičům žáků základních škol, proměny školské praxe v kontextu role žáka, učitele a rodiče. Chce pomoci zvýšit povědomí o prospěšnosti spolupráce mezi rodiči a školou a podpořit takový zájem rodičů o práci škol, který by školy motivoval ke zvyšování kvality výuky a pomohl jim optimálně rozvíjet potenciality žáka prožít smysluplný a šťastný život v měnící se společnosti.

TISKOVÁ ZPRÁVA projektu Dobrá škola ke stažení.

Na tvorbě se podíleli

Filmy

scénář a režie: Andrea Culková
kamera: Lukáš Milota
zvuk: Jakub Jurásek
střih: Darina Moravčíková
produkční: Mirek Vymětal
znělka: Martin Polák, Tereza Tydlitátová
průvodce: Simona Babčáková
odborníci na tématiku školního vzdělávání: Radka Wildová, Ondřej Hausenblas, Tomáš Feřtek
spolupracovali: Milan Kotík, Václav Šneberger
Základní škola Na Beránku v Praze 12, Miroslava Kellovská a žáci 4.C; Michal Hammer a žáci 6.C (třídy v systému pedagogiky Montessori)
ZŠ a MŠ Angel v Praze 12 (škola využívá vzdělávací program "Začít spolu")
Národní technická knihovna v Praze
vyrobil: Golden Dawn s.r.o. © 2012

Web

texty: Milan Kotík, Nikola Křístek
grafický design: Lenka Drncová
funkční design: Nikola Křístek

Všechna práva vyhrazena -  AISIS, o.s.