Učitel a dobrá škola

Kam dál:

 
Ken Robinson - How does schools kill creativity
Ken Robinson - Paradigm shift
Ken Robinson - Revolution in education
PeopleComm - Svoboda ve škole
Did you know? 3,0

Další zdroje:


RVP ZV závazný předpis pro tvorbu vzdělávacího obsahu školy
chcete poradit nebo něco zlepšit na vaší škole? Poradíme vám!!!
pravidelné informace ze vzdělávání
Rozumět osobním financím je dnes možná důležitější než vyjmenovat africká hlavní města
KritickeMysleni.cz - dddddddddddddddddddddddd
Gramotnost.CZ - Co se v mládí nenaučíš, ve stáří tě dožene... aneb Školy mohou sloužit jako Centra učení


Víte, že....?
- 10 nejatraktivnějších zaměstnání 2010 v roce 2004 ještě neexistovalo?
- Ministerstvo práce odhaduje, že v roce 2020 každý průměrně změní pracovní pozici 12krát do 38 let věku?
- každý čtvrtý zaměstnanec změní v následujících pěti letech zaměstnavatele?
- Kompletní týdenní vydání kteréhokoli ze světových deníků obsahuje větší objem informací, než kolik potkal průměrný člověk ještě před 250 lety za celý svůj život?
- objem jedinečných technických dat se celosvětově zdvojnásobí během dvou let?
- letos bylo vygenerováno více informací než za předešlých 5000 let?

Svět se mění, změny a inovace se zrychlují - žijeme v exponenciální době.
Škola, jak si jí pamatujeme generace dnešních rodičů, byla postavena na konceptu, že důležité jsou informace a pracovní postupy, které jsou platné pro celý pracovní život. To už ale dnes neplatí. Škola už není chrámem vědění, není výtahem do lepší společnosti ani pojistkou k získání dobrého zaměstnání.

Dnešní děti se připravují pro budoucnost, o které moc nevíme. Budou mít pracovní pozice, které ještě neexistují. Budou řešit problémy, které ještě nevznikly. Co se tedy mají učit?

Ačkoli nevíme, jak konkrétně bude vypadat práce, kterou naše děti budou vykonávat, jaké budou mít zájmy a jak se promění životní styl, trend zrychlování inovací a komputerizace je natolik evidentní, že z něj můžeme poměrně přesně vyvodit několik klíčových dovedností - tzv. kompetencí, které budou současní žáci nutně pro život potřebovat.