Co se děti v dobré škole učí?
Klíčové kompetence jako základní cíl vzdělávání
 
Škola již neplní funkci exkluzivního zdroje informací jako dříve. Osvojovat si vzdělávací obsahy (učivo) dnes není cílem vzdělávání, ale prostředkem. Tedy materiálem, jehož zpracováním, pochopením souvislostí a zákonitostí, se žáci a studenti učí něco mnohem důležitějšího. Cílem vzdělávání v současném pojetí je dosažení KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ - univerzálních způsobilostí důležitých k uplatnění v dnešním světě a k prožití spokojeného života.