Svět se zásadně mění a škola to musí neustále zohledňovat. Neotřesitelné pravdy, které platily, když generace dnešních rodičů chodila do školy, jsou nenávratně pryč. Školský systém, vytvořený v počátcích industriální éry, je dnes již neakceptovatelný. Dobrá škola je ta, která nezaspala dobu a dokáže se měnícím podmínkám přizpůsobit. Dobrá škola dokáže vaše děti lépe připravit na život v moderní společnosti. Dobrá škola usiluje o partnerství s dítětem i rodiči.

CO SE V DOBRÉ ŠKOLE DĚTI UČÍ?
JAK SE MĚNÍ ROLE UČITELE V DOBRÉ ŠKOLE?
A JAK VYTVOŘIT ROVNOPRÁVNÝ, PARTNERSKÝ VZTAH MEZI DOBROU ŠKOLOU A RODIČI?

...na tyto otázky vám odpovíme prostřednictvím tří krátkých filmů.
 
Co se děti v dobré škole učí?
Jak se změnily cíle a obsah vzdělávání? 

Jak se změnila role učitele ve třídě?
Jaké metody používá?

Jak se mění vztah rodičů a školy? 
Co rodič může a má poptávat?